Preus 2021

Per al càlcul del preu tingueu en compte la següent taula, com podreu veure depenent de les setmanes contractades anirà baixant el preu. Exactament cada setmana que contracteu es un 3% més barata que l’anterior.

Per tant si contracteu dues setmanes amb horari de 9-13h haureu de pagar 62+60=122€

Recordeu que al preu total que us surti si es el cas i voleu li podeu restar un 5% per:

germans

mare/pare solter/a

discapacitats del 33%

A part d’això si teniu problemes amb el pagament del casal podem fraccionar-lo. Truqueu-nos o escriviu-nos i trobem una solució.

PREUS PER SETMANATOT EL CASAL 5 Setmanes
1 SETMANA2 SETMANA3 SETMANA4 SETMANA5 SETMANA
De 8 a 9h (servei de Bon día)

601212121212
De 9-13h2906260585654
De 9 a 15 (servei de menjador inclós)400
8583807775
de 9 a 16:30h (servei de menjador inclós)450
9693908784
De 9 a 13 h i de 15 a 16:30h3667875737169

Extra per excursió al bosc vertical d’Aira Natura i pels més petits al circuit de ponis: 20€ ( si esteu a la setmana del 19-23 de Juliol)

Extra per excursió al Toca toca d’invertebrats del Museu de Ciències Naturals de Granollers: 15€ ( si esteu la setmana del 12-16 de Juliol)

Si teniu problemes per pagar el casal d’estiu l’ajuntament ofereix beques.

Servei matinal esporàdic (8-9h): 5€

Servei de menjador esporàdic: 13€

Servei de menjador esporàdic i tarda:16€