Preus 2022

Horari

Preu

De 8 a 9h (servei de Bon día)

14€

De 9-13h

52,5€

De 9 a 15 (servei de menjador inclós)

88€

de 9 a 16:30h (servei de menjador inclós)

103€

De 9 a 13 h i de 15 a 16:30h

72€

Si inscriviu els/les vostres fills/es al menjador, podeu comptar amb un descompte respecte al preu total del 5% per:

germans

mare/pare solter/a

discapacitats del 33%

A part d’això si teniu problemes amb el pagament del casal podem fraccionar-lo. Truqueu-nos o escriviu-nos i trobem una solució.

[Hi ha hagut un canvi de dates de l’excursió al Museu de Granollers. Serà la primera setmana de juliol. Si ja has pagat per fer-la l’última setmana, posa’t en contacte amb nosaltres i ho solucionem]

Extra per excursió al Toca toca d’invertebrats del Museu de Ciències Naturals de Granollers: 20€ ( si esteu la setmana del 4-8 de Juliol 2022)

Extra per excursió a la granja-escola Can Pou: 15€ (si esteu a la setmana del 11-15 de Juliol 2022)

Extra per excursió al bosc vertical d’Aira Natura i pels més petits al circuit de ponis: 20€ ( si esteu a la setmana del 18-22 de Juliol 2022)

Si teniu problemes per pagar el casal d’estiu l’ajuntament ofereix beques.

Servei matinal esporàdic (8-9h): 5€

Servei de menjador esporàdic: 13€

Servei de menjador esporàdic i tarda:16€