Inscripcions Casal 2017

Les inscripcions al casal es poden realitzar on-line.

També podeu venir presencialment els dies 29 de maig i 1,2 de juny de 16:30h a 17:30h a l’escola Joan Casas de SAV.

Recomanem que us inscriviu quan abans millor ja que s’aniran tancant places per setmanes a mesura que anem reben inscripcions.

INSCRIPCIÓ ON-LINE:
Cal omplir el formulari de sota.
Cal que prèviament s’hagi fet el pagament de les setmanes en que es vulgui inscriure al nen/a.
Cal adjuntar al final la següent documentació (verifiqueu que la tingueu tota abans d’omplir el formulari!):

  • 1 Fotografia de carnet del nen/a (Foto de mòbil o escàner)
  • Fotocòpia de la targeta sanitària (Foto de mòbil o escàner)
  • Fotocòpia carnet de vacunacions (Foto de mòbil o escàner)
  • Fotocòpia DNI (pare/mare/tutor) (Foto de mòbil o escàner)
  • Comprovant de transferència bancaria (mireu la pestanya de preus per saber que heu de pagar) (Foto de mòbil o escàner)
    Núm conta: ES86 2100 3002 0022 0047 7453 “La Caixa”
  • Autoritzacio Casal d’estiu. (Imprimir, omplir, signar i fotografiar o escanejar)
  • Beques mireu el final del formulari

Qualsevol problema que tingueu amb el formulari, escriviu-nos a antaviana@suportmutu.org o truqueu-nos al 618126734 (Joan)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ:

Nom del nen/a

Cognoms del nen/a

Data de Naixement (Format:1999-05-23)

Edat

Adreça
Número Carrer Pis Porta Codi Postal
Localitat

Nom del Pare/Mare o Tutor

Telèfons de Contacte


Correu de Contacte

Centre on estudia

Curs Finalitzat
Sap nedar?
SiNo
Necessita Manguitos o bombolla?
SiNo
Autoritzes el nen/a per anar a la piscina?
SiNo
Autoritzes el nen/a per anar a les excursions?
SiNo
Autoritzes el nen/a per sortir de l'escola sol/a
SiNo
Si no l'autoritzes a sortir sol escriu el nom persona/es que el recollira:
Nom: DNI:
Nom2: DNI2:
Número de la Targeta Sanitària

Altres Assegurançes mèdiques
Ha rebut les vacunes corresponents a la seva edat? SiNo
És al·lèrgic a Algun medicament? SiNo Quin?
És al·lèrgic a algun aliment? SiNo Quin?
Pateix alguna malaltia? SiNo Quina?
Necessita alguna medicació? SiNo Quina?
Altres Observacions

Quines setmanes voleu venir (Els preus estàn a la pàgina de preus de la web)
26-30 de Juny SiNo
3-7 de JuliolSiNo
10-14 de JuliolSiNo
17-21 de JuliolSiNo
24-28 de JuliolSiNo
Marqueu en el cas que realitzi aquesta opció:
Dinar SiNo
Tarda SiNo
Acollida Matinal SiNo
Esteu esperant rebre una beca del ajuntament? SiNo
Altres Opcions explicar a continuació

Adjunteu els següents fitxers per a formalitzar la inscripció:
Comprovant de pagament per transferència bancària:
Autorització signada:
Fotocòpia del DNI del nen/a:
Fotocòpia de la Targeta Sanitària:
Fotocòpia del carnet de Vacunacions:
Fotocòpia del DNI del Pare Mare o Tutor:
Foto carnet Nen/a:

Altres Observacions:


Pels que demanaran beca:

Si necessiteu una certificat d’inscripció per a demanar la beca a l’ajuntament, un cop feta la inscripció envieu-nos un correu electrònic a antaviana@suportmutu.org amb l’assumpte “necessitem certificat de beques” i a l’apartat de transferència bancaria poseu un document en blanc a l’espera de saber si us han otorgat o no la beca i de quina quantia.